Trailer

Sự kiện

Điểm danh đạt mốc landing

 
Điểm danh đạt mốc
Thời gian sự kiện:
Từ ngày 02/02/2024 đến 23:59 ngày 15/02/2024
Đối tượng tham gia:
Tất cả người chơi Lục Giới Phong Thần có nhân vật level 35 trở lên
Hướng dẫn cách chơi:
- Mỗi Ngày Đạo Hữu đăng nhập vào trang landing sự kiện sẽ nhận được 1 lần điểm danh.
- Sau khi kết thúc landing, tổng số lượt điểm danh của tất cả người chơi đạt mốc nào (gồm 3 mốc: 200/1.000/3.000) thì BQT sẽ tặng quà all server ở mốc đó.
II. Quà tặng
Mốc 1: Thần Ma Tàn Hồn *2 + Hồn Ngọc *500 + Khung AVT Tài Lộc May Mắn
Mốc 2: Thần Ma Tàn Hồn *3 + Hồn Ngọc *1000 + Khung AVT Tài Lộc May Mắn
Mốc 3: Thần Ma Tàn Hồn *5 + Hồn Ngọc *2000 + Khung AVT Tài Lộc May Mắn
Game