Trailer

Sự kiện

LANDING - MỪNG NĂM MỚI 2024

LANDING - MỪNG NĂM MỚI 2024

*Thời gian sự kiện:
Ngày 02/02 đến 23:59 ngày 15/2
 
*Đối tượng tham gia:
- Tất cả người chơi Lục Giới Phong Thần có nhân vật level 35 trở lên
 
* Hướng dẫn cách chơi:
- Mỗi Ngày Đạo Hữu đăng nhập vào trang landing sự kiện sẽ nhận được 1 lượt
- Mỗi lần đổi 50 sohacoin (50 Kim Phiếu) vào game sẽ nhận được 1 lượt (không giới hạn lượt được nhận)
- Mỗi ngày Đạo Hữu sẽ nhận được 1 lượt trên landing nếu share landing về Facebook cá nhân (1 ngày)
- Đạo Hữu tham gia sẽ nhận được các vật phẩm khác nhau tại Sự Kiện, Điểm tại đó có thể đổi được Giftcode theo từng mốc điểm có sẵn, khi đổi sẽ bị trừ điểm.
- Khi các Đạo Hữu đạt mốc 10 - 20 - 50 - 100 - 200 - 500 lượt sẽ nhận được quà tương ứng theo mốc trên landing (Lưu ý: User level 35 trở lên mới được tham gia)
 
 
Trò chơi:
1. Rương Chọn Trân Bảo
2. Bộ Trang Bị Đỏ
3. Rương Chọn Tướng SSS
4. 10đ
5. 30đ
6. 100đ
 
3. Mốc lượt (số lượt quay):
- 10 lượt: Phù Triệu Hồi-Cao *10, Phù Luyện Trang Bị *20, Linh Thạch *500
- 20 lượt: Phù Triệu Hồi-Cao *30, Phù Luyện Trang Bị *50, Linh Thạch *1000
- 50 lượt: Phù Triệu Hồi-Cao *50, Phù Luyện Trang Bị *100, Linh Thạch *2000
- 100 lượt: Phù Triệu Hồi-Cao *100, Phù Luyện Trang Bị *200, Linh Thạch *3000, Bộ Trang Bị Đỏ *1
- 200 lượt: Phù Triệu Hồi-Cao *200, Phù Luyện Trang Bị *300, Linh Thạch *5000, Bộ Trang Bị Đỏ *1
- 500 lượt: Phù Triệu Hồi-Cao *300, Phù Luyện Trang Bị *500, Linh Thạch *10000, Bộ Trang Bị Đỏ *1
 
4. Mốc điểm:
- 500 Điểm: Tướng Đỏ Ngẫu Nhiên*1 + Bảo Hồ Lô*20 + Linh Thạch*500
- 1500 Điểm: Thần Ma Tàn Hồn*10 + Bảo Hồ Lô*50 + Linh Thạch*1000
- 4000 Điểm: Rương Pháp Bảo SSS Tự Chọn*1 + Bảo Hồ Lô*100 + Linh Thạch*2000
- 8000 Điểm: Bách Biến Linh Hầu bậc 11*1 + Bảo Hồ Lô*200 + Linh Thạch*3000
- 15000 Điểm: Rương Pháp Bảo SSS+ Tự Chọn*1 + Bảo Hồ Lô*300 + Linh Thạch*5000
- 25000 Điểm: Nhẫn Hiên Viên*1 + Bảo Hồ Lô*500 + Linh Thạch*10000
 
*Lưu ý:
- Số lượng vật phẩm Quý Hiếm tại sự kiện có hạn nên các Đạo Hữu hãy mau chóng tham gia.
- 1 Tài khoản không thể dùng 2 code cùng loại
- Code Mốc Quay mỗi tài khoản chỉ nhận được 1 code duy nhất
- Mọi trường hợp đổi Kim Phiếu trước dẫn đến việc không nhận được lượt quay BQT không chịu trách nhiệm
- Mọi thắc mắc inbox fanpage để được hỗ trợ nhanh nhất.
Game